Disclaimer


Disclaimer voor lawishop.nl

Lawi sportswear (Kamer van Koophandel: 01169099), hierna te noemen als Lawi, verleent u hierbij toegang tot lawishop.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Lawi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Lawi spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden standaard met zes maanden garantie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lawi.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lawi. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lawi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lawi. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lawi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.